Volg voortaan de risico-evolutie van uw portefeuille op!

Brio
Naar aanleiding van de wetgeving tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme van 18 september 2017 ontwikkelde de FSMA een vragenlijst die de makelaar moet helpen bij een algemene risicobeoordeling van zijn portefeuille.
risico_fsma

Naar aanleiding van de wetgeving tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme van 18 september 2017 ontwikkelde de FSMA een vragenlijst die de makelaar moet helpen bij een algemene risicobeoordeling van zijn portefeuille.

Om u te helpen bij het invullen ervan, hebben we binnen uw BRIO4YOU-beheerpakket een aantal nieuwe grafieken ter beschikking gesteld in het dashboard en 2 nieuwe velden toegevoegd.

Opdat u voor bepaalde punten van deze wetgeving een beter zicht op uw portefeuille zou hebben, werden er enkele nieuwe grafieken aan uw dashboard toegevoegd:

  • Onderverdeling van uw contracten ‘Leven’: deze taartdiagram toont u hoeveel procent van deze polissen fiscaal aftrekbaar zijn en hoeveel procent niet.
  • Onderverdeling van uw verzekeringsnemers op basis van anciënniteit: deze grafiek deelt uw verzekeringsnemers in volgens hun creatiedatum in BRIO4YOU.
  • Onderverdeling van uw verzekeringsnemers op basis van nationaliteit & adres: met behulp van deze 2 grafieken worden uw klanten onderverdeeld in 3 categorieën: landen binnen de Europese Unie, landen buiten de EU maar niet risicovol en risicovolle landen.
  • Aantal contracten met onderagent: geeft het aantal contracten in uw portefeuille weer die beheerd worden door een onderagent.

Naast deze grafieken die u kunnen helpen bij de risicobeoordeling van uw portefeuille, hebben we in BRIO4YOU ook een nieuw veld ‘Risiconiveau’ toevoegd op niveau van de verzekeringsnemer. Hier kan u zelf aanduiden of een bepaalde klant een ‘laag’, ‘standaard’ of ‘hoog’ risiconiveau heeft. Ten slotte werd er ook een veld toegevoegd waarin u kan aanduiden of de verzekeringsnemer al dan niet een Politiek Prominent Persoon is.