Maak handig gebruik van de nieuwe klantenfiches

Brio MyBroker
Naar aanleiding van de GDPR hebben de federaties een nieuwe klantenfiche ontworpen die rekening houdt met de verwerking van persoonsgegevens en die toelaat mandaten te beheren. Om ervoor te zorgen dat uw kantoor in orde is met de GDPR-regelgeving raden wij u aan om al uw klanten deze nieuwe klantenfiche te laten ondertekenen.
check fiche client

Hou rekening met de voorkeuren

In het kader van de GDPR, bevat de klantenfiche nu een bijkomende rubriek genaamd ‘Voorkeuren’. Via dit onderdeel kan uw verzekeringsnemer zijn voorkeur aangeven voor het bewaren en verwerken van zijn marketing- en medische gegevens. Als uw klant geen commerciële communicaties van u wenst te ontvangen, kan hij dit voortaan aanvinken. Voor de verwerking van zijn medische gegevens dient uw klant uitdrukkelijk zijn toestemming te geven door het betrokken veld aan te vinken.

Daarnaast werd de tekst van de algemene voorwaarden volledig herzien, rekening houdend met de nieuwe regels en verplichtingen.

Raadplegen via mandaten

Ook nieuw is dat een verzekeringsnemer via deze klantenfiche iemand de toelating kan geven om via MyBroker zijn dossier te raadplegen. Er gelden wel enkele voorwaarden: de persoon aan wie een mandaat wordt verleend, moet een natuurlijke persoon zijn die beschikt over een uniek e-mailadres en die als relatie staat aangeduid in de fiche van de verzekeringsnemer. Denk maar aan de partner, ouders of kinderen van een verzekeringsnemer. Een mandaat hoeft niet noodzakelijk verleend te worden voor het volledige dossier van een verzekeringsnemer. Men kan ook enkel toegang geven tot bepaalde contracten. Deze kunnen dan manueel aangeduid worden in de fiche.

Belangrijk om weten, is dat de informatie betreffende een mandaat doorgestuurd wordt naar een maatschappij wanneer een gemandateerd persoon - niet de verzekeringsnemer - via MyBroker doorklikt om een contract te raadplegen bij een maatschappij. Zo kan de maatschappij controleren over wie het gaat en vervolgens al dan niet toegang verlenen tot het contract. Bestaat er een mandaat of gaat het om een wettelijk vertegenwoordiger (bij zakelijke klanten), dan zal er toegang verleend worden.

Gezien al deze nieuwe elementen, raden wij u ten stelligste aan de nieuwe klantenfiche door al uw klanten te laten invullen en ondertekenen.