GDPR: wie, hoe en waarom?

Brio
De General Data Protection Regulation (GDPR of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd) treedt in werking op 25 mei 2018. Een datum die steeds dichterbij komt. We overlopen enkele belangrijke elementen.
gdpr flags

De GDPR erkent 2 types betrokkenen: 

  1. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking die zelf de doelstellingen en bestaansreden van de verwerking definieert, alsook de uitgewerkte middelen.  
  2. De onderaannemer die handelt voor rekening van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.  

Portima treedt op als de onderaannemer van de gegevens die u verzamelt in uw BRIO4YOU-pakket. 

Zowel de verantwoordelijke als de onderaannemer moeten er op toezien dat onderstaande beginselen worden nageleefd: 

  • Persoonsgegevens moeten op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier verwerkt worden. Alle communicatie hieromtrent dient eenvoudig toegankelijk en makkelijk te begrijpen zijn voor de betrokkene. 
  • Persoonsgegevens mogen enkel verzameld worden met een welbepaald, expliciet en wettelijk doel voor ogen. 
  • De verzamelde gegevens moeten relevant zijn voor en beperkt tot het vooropgestelde doel. 
  • De gegevens moeten juist en up-to-date zijn. 
  • De gegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. 
  • De gegevensverwerking moet gebeuren met de gepaste IT-beveiligingsmaatregelen. 

De verwerking van persoonsgegevens kan gebeuren: 

  • Ofwel omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract (verzending naar het adres van de betrokken persoon), voor de naleving van wettelijke verplichtingen (aangiftes aan de sociale zekerheid en fiscus), om vitale belangen te beschermen, voor handelingen van openbaar belang, voor handelingen met een rechtmatig belang (gezondheid of veiligheid). 
  • Ofwel met de instemming van de betrokken persoon. 

Als makelaar is het dus geen probleem om bepaalde gegevens te verzamelen en te verwerken. U zal uw klant, indien hij hierover vragen heeft, wel moeten informeren over het gebruik van zijn persoonsgegevens.