De bemiddelingsfiche

Brio

In 2021 hebben we de bemiddelingsfiche 'Niet-Leven' gemoderniseerd. Dit precontractuele document moet informatie bevatten zoals: waarom is de klant bij je langsgekomen? Welk advies heb je hem gegeven? Heeft de klant je advies geaccepteerd of niet?

In Brio kan je eenvoudig de bemiddelingsfiche openen vanuit het scherm 'Verzekeringsnemer' of het contract. Een wizard helpt je vervolgens alle benodigde elementen te voltooien, waardoor de verwerking van het document wordt vereenvoudigd. Vervolgens wordt het aangemaakt en zichtbaar in de gekoppelde documenten.

 

Dit jaar hebben we de bemiddelingsfiches 'Leven' aangepakt. Er zijn er drie:

  • De fiche 'Leven', anders dan Sparen en Beleggen.
  • De fiche 'Pensioensparen en/of langetermijnsparen'
  • De fiche 'Sparen en Beleggen'

Alle drie werden ze deze zomer aan jullie ter beschikking gesteld. Net als bij de bemiddelingsfiche 'Niet-leven' maakt de intelligente assistent het gemakkelijk en snel om het document in te vullen.

De fiche 'Sparen en Beleggen' maakt het nu ook mogelijk om de voorkeuren van de klant op vlak van duurzaamheid te kennen. Sinds 2 augustus moet de klant immers aangeven of hij wil dat zijn verzekeringsproduct duurzame aspecten bevat. Vervolgens moet hij aangeven of hij een specifieke voorkeur heeft.

Daarnaast is het financieel bulletin, dat de spaar- en beleggingsfiche moet vergezellen en dat voorheen in Brio Mobile zat, herontwikkeld in Brio. Om het financieel bulletin in te vullen, blijft het principe van de assistent van toepassing. Met andere woorden, de vragen worden gesteld op basis van de antwoorden die je eerder hebt ingevoerd. Je beantwoordt dus alleen de noodzakelijke vragen. Tot slot, heb je ook de mogelijkheid om het te vermelden wanneer je klant je advies niet wil opvolgen.

 

Meer weten over wetgeving?