Portima optimaal voorbereid voor GDPR

Over Portima
Le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) est le nouveau règlement qui vise à améliorer la protection des données des citoyens européens. Vous devez vous conformer à cette réglementation...
GDPR

De General Data Protection Regulation (GDPR) is de nieuwe regelgeving die ervoor moet zorgen dat de gegevens van Europese burgers beter beschermd worden. Tegen 25 mei 2018 moet u aan deze wetgeving voldoen. U zal moeten kunnen aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe u deze data gebruikt en hoe u ze beveiligt.

 

Portima treedt op als de onderaannemer voor de makelaar en de maatschappijen voor wat betreft de gegevens die over haar netwerk worden verzonden. U mag trouwens gerust zijn: uw gegevens zijn maximaal beschermd en beveiligd.

Portima heeft immers niet gewacht op de GDPR-regelgeving. De toegang tot het AS/Web-netwerk is optimaal beveiligd door PKI-certificaten. Ook houden we ons strikt aan de maatregelen inzake veiligheid en toegangscontrole die beschreven worden in de AS/Web Access and Data Security Policy.

Daarnaast is er de Portima Information Security Policy: dit document omvat de verschillende doelstellingen van Portima inzake informatiebeveiliging, waaronder de aanwijzing van een beveiligingsverantwoordelijke en een verantwoordelijke voor de gegevensbescherming binnen haar personeel en de organisatie van een jaarlijkse veiligheidsaudit.

Ook beschikt Portima over een procedure in geval van incidenten, onder andere voor incidenten die verband houden met gegevensverwerking en privacy.

Tenslotte werden verschillende juridische clausules omtrent de privacy van gegevens herzien of toegevoegd aan de contracten tussen Portima en haar partners of klanten.