Cloud en nieuwe technologieën op het programma van Portima

Portima Connect Over Portima

Op 1 januari 2021 werd Cécile Louvrier lid van het directiecomité van Portima.
Ze trad in 1996 in dienst bij Portima om het privénetwerk op te zetten en in 2008 werd ze Product Manager voor de netwerkproducten (PortiLink, AS/Web, DIV, Office 365, ...). Sinds 2020 is ze Product Owner 'Connectivity', een functie die ze vandaag nog steeds bekleedt.

Wij vroegen haar ons te vertellen over haar functie en huidige projecten.

"PORTIMA WIL DE LOKALE VOETAFDRUK OP DE PC VAN DE MAKELAAR VERKLEINEN EN HEM IN STAAT STELLEN VANAF ELKE PC IN TE LOGGEN."

Cécile Louvrier

Ik coördineer projecten in verband met Portima Connect en de uitwisselingen tussen makelaars en verzekeringsmaatschappijen. Het is mijn doelstelling om de producten en diensten die we
ontwikkelen werkelijk te doen beantwoorden aan de behoeften van onze gebruikers.

Sinds meer dan een jaar werken we aan de ontwikkeling van nieuwe diensten voor makelaars en verzekeringsmaatschappijen. Daartoe hebben we een nieuw platform opgezet en nu moeten we API's ontwikkelen die ons in staat zullen stellen deze nieuwe diensten aan te bieden.
We zullen onze oplossingen ook naar de Cloud migreren en onze bestaande connectiesoftware (Portima Connect) herontwikkelen. De technologie die in 2007 werd gebruikt voor de ontwikkeling van Portima Connect (het vroegere AS/Web) is immers niet compatibel met de nieuwe diensten die wij willen aanbieden.

API's zijn "application programming interfaces". Zij maken het mogelijk dat verschillende applicaties met elkaar communiceren en gemakkelijk en veilig informatie uitwisselen. Dankzij ons API-platform zullen makelaars en maatschappijen onmiddellijke uitwisselingen kunnen doen.
De API's zullen worden gebruikt door beheersoftware voor makelaars om toegang te krijgen tot de diensten van de verzekeringsmaatschappijen. Het idee hierachter is om niet langer te moeten werken met antwoordrecords (dit zijn antwoorden van maatschappijen, op een uitgesteld tijdstip), maar om vanuit de software rechtstreeks de maatschappijen te bevragen, zodat de makelaar onmiddellijk een antwoord krijgt op zijn vraag. In 2021 zullen wij API's ontwikkelen met betrekking tot de Commercial Line (domein zelfstandigen en KMO's), en in 2022 API's die verband houden met de sector Leven. 
Zo zal de makelaar bijvoorbeeld onmiddellijk de gegevens van een levenscontract kunnen raadplegen met zijn huidige waarde.

Uiteraard zullen de API's, net als de antwoordrecords, gestandaardiseerd worden voor de sector, en de implementatie hiervan zal ook moeten gebeuren op het niveau van de maatschappijen en de beheersoftware. Om de verschillende diensten te definiëren die op het API-platform beschikbaar zijn, hebben we bovendien een werkgroep opgericht met alle belanghebbenden van de Normalisatiegroep (vertegenwoordigers van makelaars, maatschappijen en softwarehuizen). Dit is dus echt een sectorproject. 
 

De mogelijkheden van de Cloud zijn enorm. Hiermee kunnen toepassingen en gegevens rechtstreeks via het internet worden gedeeld. Dit betekent dat Portima, door over te stappen op de Cloud, op termijn geen privé-netwerk meer hoeft te beheren. Bovendien zal de makelaar zijn
toepassingen kunnen gebruiken vanaf elke pc die met het internet is verbonden.

Een ander bijzonder belangrijk voordeel van de cloud is dat toepassingen veel sneller en gemakkelijker kunnen evolueren. Het ontwikkelen en testen van toepassingen in een cloudomgeving is niet langer onderhevig aan infrastructuurbeperkingen (de aankoop, het opzetten en configureren van een server).
Toepassingen kunnen dus sneller worden bijgewerkt en geïmplementeerd.

Ook voor de makelaar zal het eenvoudiger en sneller verlopen: een update (Portima Update) zal niet langer nodig zijn aangezien alle updates in de Cloud zullen gebeuren, door Portima. 
 

Inderdaad, veiligheid blijft voor ons van cruciaal belang. Ook al zullen onze toepassingen via Internet toegankelijk zijn, zullen toch niet alle gegevens van Portima voor iedereen toegankelijk zijn.
We zullen verschillende niveaus van beveiliging hebben. Ten eerste zullen we altijd de
gebruikers en hun toegangsrechten tot toepassingen en gegevens controleren: niet iedereen krijgt zomaar toegang.

Bovendien zullen wij onze omgeving beschermen met verschillende mechanismen, zoals firewalls en encryptie van de uitgewisselde gegevens. Alle uitwisselingen zullen immers in https plaatsvinden, d.w.z. met gebruik van een beveiligd transmissieprotocol dat de gegevens versleutelt.

Alle veiligheidsmechanismen in detail bespreken zou ons te ver leiden, maar één ding is zeker: Portima investeert zwaar in een maximale beveiliging.
 

Dit is een proces in meerdere fasen. We beginnen met het verzenden en ontvangen van de antwoordrecords. Een nieuwe dienst "in de Cloud" zal rond mei beschikbaar zijn voor softwarehuizen en verzekeringsmaatschappijen. Daarna zullen we er voor zorgen dat de Portima Connect diensten in de loop van het jaar geleidelijk gemigreerd worden en dit op een voor onze makelaars volledig transparante wijze.

Er wordt nog aan gewerkt! Een van onze doelstellingen met deze herontwikkeling - die eind 2022 voltooid moet zijn - is het vereenvoudigen van de Portima Connect-omgeving door de lokale voetafdruk op de pc van de makelaar te verkleinen. We willen er zeker van zijn dat er geen componenten meer lokaal geïnstalleerd worden op de pc van de makelaar. Een van de eerste stappen om dit te bereiken is gebruikers in staat stellen verbinding te maken via itsme en dus niet langer afhankelijk te zijn van het certificaat dat op de pc is geïnstalleerd, zoals nu het geval is.
Natuurlijk zal Portima de gebruiker en zijn aansluitingsnummer bij Portima moeten authentificeren om te weten om welk makelaarskantoor het gaat. Deze ontwikkeling zal in april van dit jaar beginnen. Het is de bedoeling dat deze dienst tegen het einde van het jaar wordt aangeboden. De volgende stap zal dan de herontwikkeling van het Portima Connect-portaal zijn.

Voor meer informatie over Portima Connect kan je terecht op onze website of bij onze Infoline:

02 661 44 64 of infoline@portima.com