Portima krijgt het label van 'GEKWALIFICEERDE vertrouwensdienstverlener' !

Brio MyBroker Over Portima
Portima heeft met PortiSign on Mobile als eerste een oplossing ontwikkeld voor de elektronische handtekening van verzekeringscontracten op smartphone.
eIDAS_banner

Op 30 november kende de FOD Economie Portima het label van gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener toe, in overeenstemming met de Europese eIDAS-regelgeving.

 

Waar staat eIDAS voor?

De Europese eIDAS-regelgeving heeft als doel het wettelijk kader voor elektronische handtekeningen en andere vertrouwensdiensten in Europa te verduidelijken en te standaardiseren.

Doordat Portima nu een gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener is, erkennen de Belgische en Europese autoriteiten de waarde van de elektronische handtekeningcertificaten PortiSign on Mobile.

De handtekening PortiSign on Mobile heeft dezelfde waarde als de geschreven handtekening en kan dus niet worden betwist. 

 

Welk voordeel voor u en uw klanten?

De handtekening via PortiSign on Mobile is erg gebruiksvriendelijk: net zoals bij banktransacties volstaat immers enkel een pincode!

Enige voorwaarde: als makelaar dient u vooraf met uw klant de gegevens van zijn eID-kaart in te lezen en op te slaan. Vervolgens volgt de klant bij de eerste handtekening een zeer eenvoudige beveiligingsprocedure; nadien volstaat zijn pincode om al zijn contracten en documenten te ondertekenen. 

Hoewel erg eenvoudig biedt deze handtekening dankzij de onderliggende technologie de nodige garanties die door de Belgische en Europese regelgeving zijn vereist.