Portima erkend als ‘GEKWALIFIEERDE vertrouwensdienstverlener’!

MyBroker Over Portima
Op 30 november 2017 heeft de FOD Economie Portima erkend als ‘GEKWALIFICEERDE vertrouwensdienstverlener’ voor de dienst PortiSign on Mobile.
Qualification

Via MyBroker kunnen uw klanten op hun smartphone verzekeringscontracten en andere documenten elektronisch ondertekenen met PortiSign on Mobile.

De Europese eIDAS-verordening bepaalt de voorwaarden waaraan een elektronische handtekening moet voldoen om dezelfde waarde te hebben als een geschreven handtekening. De elektronische handtekening via PortiSign on Mobile is conform aan deze regelgeving. Bijgevolg werd ze door de Belgische en Europese autoriteiten erkend en gekwalificeerd en kan ze dus niet betwist worden!

  • Wat betekent dit voor u?

Als u op voorhand de gegevens van de eID-kaart van uw klant in BRIO4YOU heeft geregistreerd, dan zal de identiteit van de ondertekenaar automatisch bevestigd worden. Vergeet dus niet om tijdens iedere ontmoeting met een klant zijn of haar eID in te lezen en op te slaan in BRIO4YOU. 

Is de eID-kaart van de ondertekenaar nog niet opgeslagen in BRIO4YOU dan zal u manueel in BRIO4YOU moeten valideren dat de identiteit van de ondertekenaar overeenstemt met deze van uw verzekeringsnemer.

Gebruik dus PortiSign on Mobile en bespaar samen met uw klanten tijd en geld!