Optimalisatie van het beheer van levensverzekeringen: ontdek e-GOR

Brio

Sinds juni 2022 heeft Portima de e-GOR-oplossing overgenomen om te voldoen aan de groeiende behoeften inzake het beheer van levensverzekeringen. Onze doelstellingen zijn duidelijk: enerzijds willen we je een robuuste oplossing bieden om je te ondersteunen bij je dagelijkse taken, en anderzijds willen we je helpen een kwalitatieve service aan je klanten te bieden, wat je reputatie verstevigt en klantenbinding bevordert. Sinds de integratie van e-GOR in Brio doen onze teams er alles aan om aan de verwachtingen van de e-GOR-gebruikers te voldoen. Er is zelfs een speciale werkgroep opgezet om de gewenste vooruitgang te bespreken. Dit jaar zijn er verschillende significante verbeteringen voorzien. Laten we in afwachting daarvan alvast eens kijken naar enkele aspecten van de toegevoegde waarde van e-GOR. 

1. De naleving van de wetgeving staat centraal

Als het om levensverzekeringen gaat, zijn jullie het er allemaal over eens: het definiëren van het risicoprofiel is essentieel. Het is de basis. Bovendien is dit een belangrijk element tijdens controles van de FSMA. Je moet: 

  • Het risicoprofiel definiëren bij elke handeling op verzoek van de klant. 

  • De coherentie van de gedefinieerde profielen regelmatig opnieuw controleren. 

  • Ervoor zorgen dat de contractuele situatie van de klant in overeenstemming is met zijn risicoprofiel. 

e-GOR vergemakkelijkt deze taak voor jou dankzij het intelligente formulier, dat jou en je klant helpt bij het definiëren van het risicoprofiel. Elke vraag wordt duidelijk gesteld. Op basis van de gegeven antwoorden zal het formulier automatisch overgaan naar de volgende relevante vragen. Wanneer je later het profiel opnieuw moet evalueren, is het bovendien handig dat de vroeger ingevoerde antwoorden worden getoond, waardoor eventuele inconsistenties met eerdere analyses direct kunnen worden geïdentificeerd. Elke nieuwe bepaling van het risicoprofiel wordt in e-GOR bewaard en kan op elk moment worden vergeleken met de eerdere antwoorden. Uiteindelijk, en dit is zeer belangrijk, toont e-GOR je of de contractuele situatie van de klant overeenkomt met het bepaalde profiel. 

e-GOR_Startscherm_NL

2. De behoefteanalyse, de basis voor juist advies

De behoefteanalyse stelt je in staat om de behoeften van je klant met betrekking tot zijn pensioen te bepalen. Een intelligente assistent begeleidt de klant door een vraagproces om het vereiste spaarniveau te bepalen. Op verzoek van onze makelaars zal deze functionaliteit evalueren om zelfs al bij de aanvang van het pensioen deskundig advies te kunnen geven. Via de behoeftenanalyse wordt immers het bedrag berekend dat moet worden bereikt op de pensioenleeftijd. Op basis hiervan zal e-GOR berekenen hoeveel er gespaard moet worden. E-GOR evolueert dus steeds meer naar een adviestool. 

e-GOR_NL_Nieuwsbrief
Toekomstig Pensioen_NL

3. Een intuïtief dashboard

Het dashboard van e-GOR biedt een snel overzicht van de contracten met betrekking tot pensioen, invaliditeit, overlijdensdekking en investeringen. Het vermeldt het geschatte inkomensniveau op de pensioenleeftijd en de ontbrekende contracten, wat als uitgangspunt dient voor een gesprek over de verdere totale dekking. Bovendien hebben ook de klanten toegang tot het dashboard, in alle transparantie, wat de vertrouwensrelatie uiteraard versterkt. 

4. Integratie met Brio

Sinds enkele weken hebben we de integratie van e-GOR met Brio voltooid. Vanaf nu worden klanten van Brio automatisch gesynchroniseerd met e-GOR, waardoor de klantgegevens dus gegarandeerd in realtime bijgewerkt worden. 

Integratie met Brio

Wat mag je de komende maanden verwachten?

De bovengenoemde verbeteringen zijn slechts enkele van de lopende ontwikkelingen. 

Een werkgroep bestaande uit makelaars, verzekeringsmaatschappijen en Portima werkt momenteel aan verschillende onderwerpen, waaronder de naleving van de wetgeving. Er is een nieuwe dynamiek ontstaan om klanten meer bewust te maken over pensioen- en overlijdensdekking en om op dat gebied dan ook meer advies te verstrekken. 

Tegelijkertijd plannen we verdere optimalisaties, zoals het verbeteren van de uitwisselingen met verzekeringsmaatschappijen met het oog op correcte contractupdates en goede schattingen van de waarde van contracten op het einde van de looptijd ervan. 

We hopen dat deze initiatieven zullen bijdragen aan het versterken van je klantrelaties en de uitbreiding van je portefeuille. Deze verbeteringen zijn alvast veelbelovend. 

Volg onze ontwikkelingen en nieuwigheden via onze nieuwsbrief en LinkedIn-pagina van Brio by Portima.