Transparantie: de resultaten van ons klantentevredenheidsonderzoek 2023

Brio

Elk jaar, in september, voeren we een klantentevredenheidsonderzoek uit. We hechten heel veel belang aan de resultaten ervan om zo onze producten en diensten te kunnen verbeteren en aanpassen aan jullie verwachtingen. Vooraleer we dieper ingaan op de resultaten van deze enquête en op onze plannen voor 2024, willen we je graag bedanken voor je deelname eraan!

Laten we beginnen met het goede nieuws! We zijn verheugd te constateren dat de gebruikscijfers en tevredenheidsscores voor de verschillende functionaliteiten van Brio positief zijn. Dit getuigt van het vertrouwen dat je in ons stelt en de toegevoegde waarde van onze diensten.

De algemene tevredenheid van Brio en zijn onderliggende functionaliteiten is 7,2.

Deze grafiek toont aan dat digitalisering in de makelarij echt een feit is. Dit komt duidelijk naar voren in de scores van de digitale ondertekening, MyBroker en Brio Mobile.

In de gedetailleerde feedback vermelden jullie dat het een echt pluspunt is om meerdere documenten in één keer digitaal te kunnen ondertekenen.

Ook de raadpleging van kwijtingen , een nieuwe functionaliteit van dit jaar, heeft een zeer goede score van 8,3. Naast AXA Belgium en Allianz, hopen we deze functionaliteit in de nabije toekomst nog te kunnen uitbreiden naar andere maatschappijen.

Tevredenheid Brio

We realiseren ons dat klantentevredenheid centraal staat in onze missie, en dat deze tevredenheid nauw verbonden is met zowel de functionaliteiten als de stabiliteit van onze oplossingen. Dit jaar merken we een daling van de tevredenheid, vooral met betrekking tot de stabiliteit van onze oplossingen.

Dit is voornamelijk te verklaren door technische storingen, gelinkt aan de migratie van onze applicaties naar de cloud, die je in 2023 occasioneel hebt ondervonden. We begrijpen dat deze storingen een invloed op je bedrijfsvoering en gebruikservaring hebben gehad.

We betreuren dit ten zeerste, maar we verzekeren je dat onze teams intensief hebben samengewerkt om oplossingen te implementeren die ons in staat stellen terug te keren naar een normale situatie en om klaar te zijn voor de toekomstige uitdagingen.

We verontschuldigen ons hiervoor ook en verzekeren je opnieuw dat we in de toekomst alle focus zetten op de stabiliteit van onze applicaties zoals je gewoon was van Brio.

Velen onder jullie hebben constructieve opmerkingen met ons gedeeld en we nemen jullie feedback zeer serieus. We zijn vastbesloten om jullie tevredenheid te herstellen. We zullen je regelmatig op de hoogte houden van de initiatieven die we hiervoor nemen.

Tot slot willen we je nogmaals bedanken voor je constructieve berichten. Samen bouwen we aan een gemeenschap waar transparantie, luisteren en continue verbetering de pijlers zijn van onze samenwerking.