Helemaal digitaal met BrokerSign

Portima Connect
Voortaan zullen al uw contracten of bestellingen bij Portima digitaal via AS/Web naar u verstuurd worden. Met behulp van BrokerSign en uw eID kan u deze vervolgens elektronisch ondertekenen. BrokerSign is bovendien volledig geïntegreerd in AS/Web. Hierdoor heeft u altijd toegang tot al uw ondertekende documenten.
brokersing illustration

Makkelijk aan de slag met BrokerSign

Stap 1

Telkens Portima of een maatschappij een nieuw document oplaadt in BrokerSign ontvangt u een e-mail met een rechtstreekse link naar het te ondertekenen document. Klik op deze link. (Ga naar stap 3).

U kan ook steeds zelf via het AS/Web-menu naar de applicatie BrokerSign gaan. Iedere keer u BrokerSign opent, ziet u onmiddellijk of en hoeveel documenten u nog dient te ondertekenen.
(Ga naar stap 2).

 

Stap 2

Op het startscherm van BrokerSign klikt u op ‘Nu tekenen’ of ‘Te ondertekenen documenten’ om de lijst te zien met documenten die op een handtekening wachten. Kies vervolgens het document dat u wenst te ondertekenen.
 

 

Stap 3

Lees het document en klik op ‘Ondertekenen’. U vult uw locatie in en klikt vervolgens op ‘Ondertekenen met eID’.

 

Stap 4

Plaats uw eID in de kaartlezer en geef uw pincode in. De geldigheid van de eID wordt door de Belgische overheid gecontroleerd en er verschijnt een digitale handtekening met een tijdstempel in het document. Deze tijdstempel garandeert dat het document op de gegeven datum en tijdstip bestond en sindsdien niet meer werd gewijzigd. 

  

Na ondertekening ontvangt u een bevestigingsbericht. Het document is ondertekend en wordt gearchiveerd. U kan het uiteraard altijd raadplegen. Portima of de maatschappij krijgt het ondertekende document eveneens automatisch toegestuurd.

 

Indien u graag lokaal een kopie van deze documenten bewaart, kan u zowel voor als na de ondertekening een kopie van het document naar uzelf e-mailen.


Meer informatie over BrokerSign vindt u op BEN.