Beveiliging: hoe herken je een frauduleuze mail?

Portima Connect Brio Over Portima

Jammer genoeg komen computeraanvallen in deze tijd zeer vaak voor. Hieronder volgen enkele tips om verdachte e-mails, die jou en je bedrijf schade kunnen toebrengen, te herkennen.

1) De afzender

Je kan je verscheidene vragen stellen omtrent de afzender van een verdachte mail: Ken je hem? Had je al eerder contact met hem? Lijkt de inhoud van de mail relevant voor jou? Is zijn mailadres correct?

2) De bestemmeling(en)

Kijk ook naar de bestemmeling(en) (en mensen in CC) van de e-mail. Als de mail verzonden werd naar een ongebruikelijke groep mensen die niets gemeen hebben of die je niet kent, wees dan extra voorzichtig.
fake email1

 

3) De verzendingsdatum

Ongewoon gedrag kan ook worden vastgesteld aan de hand van de verzendingsdatum. Ontving je een mail, die normaal gezien tijdens werkuren zou worden verzonden, op een ongewoon tijdstip, zoals 3u ‘s morgens? Tenzij de afzender lijdt aan slapeloosheid, kan je maar beter alert blijven.

4) Het onderwerp

Wat doorgaans het eerste opvalt, is het onderwerp van de mail. Dit is dan ook een belangrijk aandachtspunt om een frauduleuze mail te ontmaskeren. Kijk na of het onderwerp van de mail aansluit bij de inhoud van het bericht en of het bericht zogezegd een antwoord is op een mail die je echter zelf nooit verstuurd hebt (voorvoegsel « RE : » bij het begin van het onderwerp).

5) De inhoud van de mail

De gemakkelijkste manier om een misleidende boodschap te herkennen, is te kijken of de inhoud van de boodschap wel zinvol is. Ook spellings- en grammaticafouten zijn vaak een indicator van een verdachte mail. Vaak vraagt de afzender om een bijlage te openen om iets te kunnen winnen of om iets negatiefs te voorkomen.

fake email2

 

6) De (hyper)links

Hyperlinks kunnen zeer gevaarlijk zijn. Klikken op één verdachte link kan je hele bedrijf in gevaar brengen. Een verdachte link kan je het best ontmaskeren door je computermuis erover te bewegen zonder erop te klikken: het volledige adres wordt dan weergegeven. Verwijst dit naar een ander webadres, dan is dit gevaarlijk!

 

7) De bijlagen

Grootste risicofactor, en het vaakst gebruikt door hackers, is een aangetaste bijlage. Als je geen bijlage verwacht, open die dan niet! Enkel van bestanden die eindigen op « .txt » kan met zekerheid gezegd worden dat ze geen virussen bevatten. Andere documenten, zoals Excel- of Powerpoint-bestanden, kunnen besmet zijn!

fake email3

Neem bij twijfel geen enkel risico

Klik nooit op een link of bijlage. Denk je dat het een poging is om te infiltreren, verwijder dan de mail uit je mailbox door de toetsen « Shift » en « Del » tegelijk in te drukken en contacteer de afzender als je hem kent. Hij weet misschien zelf nog niet dat zijn mailbox werd gehackt!