Dirk Defooz

Dirk Defooz

Brio Mobile Brio MyBroker

“Evolutie kan je toch niet tegenhouden, proberen mee te evolueren is nog altijd de beste manier!”

Dirk Defooz, Zakenkantoor Dirk Defooz

Al enkele jaren investeert Portima in de ontwikkeling van applicaties die de communicatie en interactie tussen de makelaar en zijn klanten vereenvoudigen. Recent evolueerde MyBroker Makelaar naar App4Broker, zodat een duidelijke scheiding mogelijk werd tussen de app voor de makelaar (App4Broker) en de app voor de eindklant (MyBroker). Het ideale moment om eens langs te gaan bij Dirk Defooz van Zakenkantoor Dirk Defooz om te polsen wat hij vindt van onze applicaties en in het bijzonder van de digitale handtekening die mogelijk is met App4Broker.

App4Broker, een volledige dossierkast in zakformaat

Zakenkantoor Dirk Defooz werkt al sinds de lancering van MyBroker met deze app en schakelde sinds de introductie van de digitale handtekening met eID over naar App4Broker. Hij haalt enkele van de voordelen aan die voor hem van belang zijn: “Met App4Broker neem je eigenlijk je volledige dossierkast in zakformaat mee naar je klanten. Ook wat betreft het consulteren van documenten of zelfs foto’s bij een schadegeval komt App4Broker handig van pas. Een expert heeft immers niet altijd alle gegevens bij zich in zijn dossier. Even inloggen in App4Broker en je kan de gegevens opzoeken en zelfs onmiddellijk doormailen naar de expert.”

De digitale handtekening: gedaan met het afdrukken van documenten

Dirk Defooz was er als één van de eersten bij om de elektronische handtekening met eID uit te proberen: “Ik gebruik het zo vaak als ik kan. En dit zowel op kantoor via mijn pc, als op de baan via mijn tablet. Ik plaats elk voorstel, bijvoegsel, klantenfiche,… onmiddellijk in de lijst van de te ondertekenen documenten in App4Broker. Als de klant in kwestie dan eens op kantoor is of ik bij hem op bezoek ben, zie ik dat er nog documenten zijn die ondertekend dienen te worden en dan vraag ik hem dit direct.” Zelfs als hij al een handtekening op papier heeft, vraagt Dirk achteraf, als de gelegenheid zich voordoet, toch nog een digitale handtekening: “Zo ontdekken de klanten dat het ook zo kan en dat zij, en ik, de documenten achteraf nog online kunnen raadplegen. Soms een beetje dubbel werk, maar naar de toekomst toe heeft dit zeker zijn voordeel!” 

Hij maakt zich bovendien sterk dat zijn klanten alle vertrouwen hebben in de digitale handtekening: “Nog geen enkele klant heeft zich al vragen gesteld bij de betrouwbaarheid van deze handtekening.” En terecht, de digitale handtekening met eID zoals die door Portima ter beschikking wordt gesteld, is 100% betrouwbaar en heeft dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening. 

Wanneer we hem vragen of elke klant zijn pincode kent, moet hij toegeven dat dit niet steeds het geval is: “Niet altijd, maar als ik hen dan even herinner aan dat papier dat ze ooit hebben gekregen met een pin- en een pukcode, dan vinden ze dit document meestal binnen de minuut terug!”

Naast de betrouwbaarheid van de elektronische handtekening zijn er voor Dirk Defooz nog 2 grote voordelen: “Het niet meer moeten afdrukken van documenten en de snelheid van werken”. Inderdaad, de volledige flow kan nu immers digitaal verlopen als u met maatschappijen werkt die hun bijvoegsels via AS/Web sturen. “De klant kan bovendien automatisch zijn ondertekende documenten online raadplegen en weet dus te allen tijde wat hij getekend heeft”, aldus Dirk. En een nieuwe scanner heeft het kantoor ook niet meer nodig: “Een tijdje geleden stond ik op het punt om een nieuwe scanner te kopen, maar ik heb besloten dat ik dit toch niet ga doen. Ik ga ervan uit dat ik binnen dit en een jaar geen enkel document meer zal moeten inscannen, tenzij een klant dit aanlevert.”

Mee evolueren is de beste manier

Volgens Dirk Defooz staan zijn klanten meer en meer open voor deze nieuwe technologieën, “ze beseffen dat we in een digitale wereld komen”. Niet enkel de jeugd, maar ook de oudere generatie: “De oudere generatie is er misschien iets minder vlot mee weg, maar ook zij beseffen het belang ervan!”

Dirk Defooz sluit het interview dan ook af met een duidelijk pleidooi voor het mee evolueren met deze nieuwe technologieën: “We kunnen ons niet voorstellen wat er binnen 10 jaar allemaal mogelijk zal zijn. Tegen de stroom ingaan kost veel moeite en dat heeft toch geen zin. Ik ben van mening dat we momenteel in een opstartfase zitten: het wordt misschien nog niet altijd allemaal even vaak gebruikt, maar dit geeft mij de mogelijkheid om er op mijn gemak in te komen. Ik denk dat makelaars die deze nieuwe technologieën nu nog niet gebruiken, binnen dit en een paar jaar extra energie zullen moeten investeren omdat ze te laat op de trein zijn gesprongen. Het is nu een voordeel dat je je rustig kan inwerken en uitzoeken hoe alles werkt. Vroeger hebben mensen ook moeten leren typen op een typmachine, hoewel ze toen vonden dat schrijven makkelijker ging en uiteindelijk gingen we zelfs van een typmachine naar een pc. Evolutie kan je toch niet tegenhouden, proberen mee te evolueren is nog altijd de beste manier volgens mij!” Bij Portima kunnen we niet anders dan het hier volmondig mee eens zijn.

Hartelijk dank voor dit interview!