MyBroker: nieuwigheden op de planning

MyBroker
Ook dit najaar staan er heel wat verbeteringen en nieuwigheden voor MyBroker op de planning. We lijsten even op wat u mag verwachten:
mb_nouveautés

Activatie en ondertekening in één e-mail

Het zal binnenkort mogelijk zijn de ondertekening van een document te vragen aan een klant die nog geen toegang heeft tot MyBroker. De klant ontvangt dan een e-mail met een activatielink voor MyBroker. Eenmaal aangemeld in MyBroker, zal hij onmiddellijk het te ondertekenen document zien. 

Directe berichten tussen BRIO4YOU en MyBroker

Binnenkort zal u vrije berichten naar 1 of meerdere klanten kunnen sturen vanuit BRIO4YOU. Zij ontvangen deze berichten in MyBroker. Uw klanten gelukkig nieuwjaar wensen, ze op de hoogte houden van onvoorziene sluitingsdagen, een kort berichtje sturen over een lopend dossier...? Het wordt allemaal mogelijk! MyBroker wordt zo de communicatietool bij uitstek om de relatie met uw klanten te onderhouden.

Pushberichten via MyBroker

U zal voortaan ook pushberichten via MyBroker kunnen uitsturen. Moet er een nieuw document ondertekend worden? Dan krijgt uw klant hiervan een melding op zijn smartphone, hij klikt op de melding en komt onmiddellijk bij het te ondertekenen document.

Waarschuwing bij wijziging burgerlijke staat

Wanneer u de burgerlijke staat of het juridisch statuut van uw verzekeringsnemer aanpast, zal BRIO4YOU u een waarschuwing geven. Het kan immers nodig zijn de toegangsrechten tot MyBroker aan te passen, zoals in geval van een echtscheiding.

Groepsactivatie MyBroker zal rekening houden met alle relaties

Wanneer u in batch een activatie stuurt voor MyBroker zal BRIO4YOU rekening houden met de gezinssituaties. Zo zal de activeringse-mail steeds gelijktijdig naar beide partners gestuurd worden.

2 nieuwe grafieken in het dashboard

Op het dashboard in BRIO4YOU vindt u heel wat info over uw portefeuille. We zullen hier twee nieuwe grafieken toevoegen, zodat u kan opvolgen hoeveel procent van uw klanten al toegang heeft tot MyBroker en van hoeveel procent van uw klanten u de eID heeft opgeslagen in BRIO4YOU.