Raymond Lang

Raymond Lang

Brio MyBroker

"MyBroker, dat is een toegevoegde waarde die we de klanten aanbieden"

Raymond Lang, Van Breda & Lang

"Wij willen àl onze klanten toegang geven. Daarmee hebben ze een globaal zicht op hun verzekeringen: contracten, schadebeheer, risico-objecten enz…Wij moedigen ze trouwens ook aan om deze informatie te raadplegen." 

"Uiteraard blijft het hoofddoel wel dat de klanten een schadeaangifte kunnen doen, een adreswijziging kunnen doorgeven… via de daartoe bestemde ruimte op onze site. Alle formulieren die Portima heeft ontwikkeld staan dus ter beschikking van onze klanten. Dat heeft als voordeel dat men een historiek kan zien van wat er gebeurd is." 

"Tot nu toe is het de klant die toegang vraagt. Maar telkens wanneer we een klant zien, maken we van de gelegenheid gebruik om hem MyBroker voor te stellen. Wij presenteren het altijd als een voordeel. MyBroker heeft een toegevoegde waarde voor de klant, die waardeert dat en stemt vaak in. Veel klanten reageren positief." 

Wil u uw klanten ook een toegevoegde waarde laten genieten? Bied hun dan vandaag nog via MyBroker online toegang tot hun dossiers!