PortiSign on Mobile: een goede voorbereiding is cruciaal

Brio MyBroker
Met PortiSign on Mobile kan u uw documenten vlot digitaal laten ondertekenen door uw klanten. Hiervoor hebben ze enkel een pincode nodig. U bent echter wel verantwoordelijk voor de identificatie van uw klanten.
PoM

We raden u dan ook aan om tijdens iedere ontmoeting met een klant zijn of haar eID in te lezen en op te slaan in uw beheerpakket.

Bovendien dient u ervoor te zorgen dat al uw klanten toegang hebben tot MyBroker via hun eigen e-mailadres. Voor een onbetwistbare identificatie moet iedere natuurlijke persoon in BRIO4YOU immers over een uniek e-mailadres beschikken.

Heel concreet betekent dit dat elke klant (natuurlijke persoon) over een uniek e-mailadres dient te beschikken, wil hij:

  •  MyBroker gebruiken
  • Vanuit MyBroker doorklikken naar de verzekeringsmaatschappij
  • PortiSign on Mobile gebruiken