Zoeken

 

 

Hard- en softwarevereisten voor Portima-toepassingen op pc (AS/Web, BRIO4YOU,...)

  

MINIMALE VEREISTEN          (Bestaande pc's)

 • Intel i5 of gelijkwaardige AMD
 • Windows 8.1
 • 4 GB RAM-geheugen  
 • Acrobat Reader 11
 • 2 GB vrije schijfruimte 
 • Internet Explorer 11 (32 bits)/ Google Chrome
 • Ethernetkaart
 • Actief antivirusprogramma

  

AANBEVOLEN VEREISTEN        (Nieuwe pc's)

 • Intel i7 of gelijkwaardige AMD
 • 8 GB RAM-geheugen 
 • Acrobat Reader 11
 • 2 GB vrije schijfruimte 
 • Internet Explorer 11.02 (32 bits)/ Google Chrome
 • Ethernetkaart
 • Actief antivirusprogramma

 

OMTRENT MS OUTLOOK


U heeft geen MS Outlook nodig om uw Business AS/Web berichten te kunnen raadplegen. Ze zijn immers gedurende 3 maanden online zichtbaar dankzij de AS/Web viewer.

Als u met een beheerpakket werkt, raden wij u aan uw leverancier te contacteren om te weten of Outlook noodzakelijk is voor de integratie van uw berichten in uw beheerpakket.


BRIO4YOU-makelaar? Raadpleeg de standaarden 


De volgende software wordt niet ondersteund:

 • Windows 10 S
 • Windows 10 Student
 • Windows 10 Enterprise
 • Windows Server (2000 - 2003 - 2008)
 • Windows 8 RT
 • Windows 7 
 • Internet Explorer 9 
 • Apple (Mac, ...) wordt niet ondersteund
 • Virtuele omgevingen (Citrix, ...)
 • Windows XP
 • Windows Vista (vanaf 1 juni 2016)

 

Portima kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen die zich kunnen voordoen indien u de Portima-toepassingen gebruikt op niet-ondersteunde platformen.

 

 

Hard- en softwarevereisten voor Terminal Server / Remote Desktop Service

Portima ondersteunt zijn toepassingen in een Remote Desktop Service-omgeving mits een specifiek supportcontract.

 

REFERENTIECONFIGURATIE voor 5 gebruikers (mono server)

 • Server (fysiek of virtueel)
 • Windows Server 2016 Standard Edition 64 bits RDS-licentie (Device/User)
 • Geheugen: 12 GB + 4 GB per gebruiker
 • MS Office 2016 64 bits met RDS-licentie (enkel voor BRIO4YOU)
 • Disc Raid 1 voor het systeem (minimale disk capaciteit 100 GB)
 • RDP voor de werkposten

 
 • Internet Explorer 11 (64 bits)


De toepassingen van Portima worden niet getest op Citrix-systemen of andere virtuele pc-omgevingen dan hierboven beschreven. Portima biedt geen ondersteuning tijdens of na de installatie van deze systemen.

Bijgevolg kan Portima niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen die zich kunnen voordoen indien u de Portima-toepassingen gebruikt op niet-ondersteunde platformen.

MS Office en F-Secure worden door Portima niet geïnstalleerd op dit type platform.

Enkel compatibel met een PortiLink Professional-verbinding.

Opmerkingen voor AS/Web:

 • Het platform is enkel getest via Remote Desktop (http werd niet getest)
 • De EDI moet de native mode gebruiken (APIV2)
 • De EDI door MAPI wordt niet ondersteund
 • De installatie van AS/Web werkt niet op een Domain Controller. Bepaalde toepassingen van maatschappijen worden niet ondersteund in een Remote Desktop Service omgeving (Fair, crédiplan,...)
 • De ondersteuning van USB-toebehoren wordt niet verzekerd (printer, eID-lezer,...)
 • Alle testen werden uitgevoerd zonder group policy
 • Trial-licenties en test-versies worden niet ondersteund
 • ODBC wordt niet ondersteund

 

Opmerkingen voor BRIO en BRIOplus:

 • AS/Web moet geïnstalleerd worden voor de installatie van BRIO of BRIOplus

 

We ondersteunen geen:

 • Windows Server-upgrades (bijvoorbeeld: van Windows Server 2012 naar 2016)
 • Migraties van fysieke machines naar virtuele machines

In overeenstemming met de regels van de ondersteuning van Microsoft, stopt de ondersteuning van de Windows Server 2012 R2 Standard op 9/10/2018.

 

Hardware en software vereist voor de tabletapps* van Portima

 

* Portima biedt de volgende tabletapps aan:

 • PortiGate (beveiligde toegang tot het Portima-netwerk www.portilink.be )
 • App4Broker
 • AS/Mob

De BRIO4YOU-softwarepakketten en AS/Web zijn niet beschikbaar op tablet.

 

Android

Minimumvereisten:

 • Android (5.0 of hoger) met camera
 • Scherm 10 inch (of groter) aanbevolen

De Portima-apps zijn enkel op de tablets "Samsung Galaxy Tab4 10.1" en "Samsung Galaxy S2" getest. Portima kan geen ondersteuning bieden voor andere Android tablets.

 

iPad

 • Scherm 10 inch (of groter) aanbevolen
 • Portima ondersteunt de versie iOS 10 en iOS 11.

 

Windows 

 • De Portima-apps werken niet in een Windows-omgeving.

 

Richtlijnen

Microsoft Version & Update Policy

Op deze pagina willen we u een beter inzicht geven in de houding van Portima ten opzichte van updates en nieuwe versies van Microsoft-programma’s.

Onder updates verstaan we bijwerkingen die Microsoft gratis ter beschikking stelt via haar website. Deze bijwerkingen dienen om een bestaand programma te corrigeren door er bugs (kleine foutjes) uit te halen.

In een nieuwe versie zijn nieuwe functionaliteiten voorzien die meestal ook gepaard gaan met een nieuwe ‘look’.

Onze policy verschilt naargelang het om een Windows Update of om een nieuwe versie gaat.

 

Windows update

Microsoft ontwikkelt voortdurend correcties voor Windows, stuurt ze naar alle gebruikers en verplicht nagenoeg hun installatie.

Portima aanvaardt deze bestaande situatie.

Aangezien Microsoft de inhoud van “Windows Updates” niet vooraf kenbaar maakt, kan Portima ze echter niet proactief testen. Dat impliceert het risico dat een probleem zich rechtstreeks in productie voordoet. Portima kan dit risico niet vermijden en zal alles in het werk stellen om op een dergelijk incident met de gepaste prioriteit te reageren.

Het alternatief zou zijn om één en dezelfde Windowsversie op elke werkpost die verbonden is met het Portima-netwerk te verplichten en geen andere versie of update meer toe te staan.

Dit zou de onafhankelijkheid van de makelaar in het gedrang brengen en heeft dus geen zin.

 

Nieuwe versies van Windows, Office, Internet Explorer

Portima heeft de verantwoordelijkheid om deze nieuwe versies te testen met de AS/Web-toepassing van de maatschappijen en met BRIO.

Portima kondigt de ondersteuning van de nieuwe versies aan nadat zij getest zijn.

Deze tests kunnen voor Portima de verplichting met zich meebrengen:

 • om voor de nieuwe versies de parameters te definiëren die nodig zijn voor een goede werking van de AS/Web-toepassing en van BRIO
 • om de Portima-toepassingen te wijzigen om ze aan de nieuwe versies aan te passen
 • om de maatschappijen te informeren over hun verplichting hun AS/Web-toepassing aan de nieuwe versies aan te passen.

De werklast die aan deze nieuwe versies verbonden is, kan dus niet worden voorzien en kan variëren van enkele mandagen tot meerdere manmaanden (bv.: EDIPO voor Windows XP).

In de praktijk zijn volgende momenten beslissend:

 • Terbeschikkingstelling van een nieuwe versie in bètatest door Microsoft: Portima vat de compatibiliteitstest met de AS/Web-toepassingen en BRIO aan.
 • Officiële terbeschikkingstelling van een nieuwe versie door Microsoft: Portima kondigt op BEN, in de lijst van standaardsoftware aan: “Nieuwe, niet ondersteunde versie; de tests zijn lopende”.Naargelang het geval zal een aanvullende communicatie nodig zijn.
 • Tests bij Portima zijn afgelopen, d.w.z.:
  • correcte parametrering van de nieuwe versie
  • Portima-toepassingen indien nodig aangepast
  • Maatschappijtoepassingen indien nodig aangepast
 • Portima kondigt op BEN, in de lijst van standaardsoftware aan: “Nieuwe ondersteunde versie” (met de vereiste parametrering). Naargelang het geval zal een aanvullende communicatie nodig zijn.

Portima verbindt er zich toe de nieuwe versies te ondersteunen uiterlijk tegen de datum waarop Microsoft zijn PC-leveranciers verplicht de nieuwe versie te installeren, door de PC-leveranciers te verbieden de vorige versie in 'OEM' (Original Equipment Manufacturer) te installeren.

 

De business-logica die de basis vormt van deze positie is de volgende:

Microsoft geeft regelmatig nieuwe versies uit van zijn producten:

 • Windows
 • Office
 • Internet explorer.

Er moet rekening worden gehouden met het feit dat deze nieuwe versies steeds een inloopperiode nodig hebben vooraleer ze stabiel zijn en dat het dus gevaarlijk is ze meteen na hun lancering te gebruiken.

Deze nieuwe versies hebben 2 doelstellingen:

 • de gebruikers nieuwe functionaliteiten bieden
 • de gebruikers verplichten een nieuwe licentie aan Microsoft te betalen en op die manier de inkomsten van Microsoft op peil te houden

De makelaar heeft 2 doelstellingen:

 • over de functionaliteiten beschikken die nuttig voor hem zijn
 • zo min mogelijk licenties aan Microsoft betalen.

Er is dus 1 gelijklopende doelstelling en 1 uiteenlopende doelstelling.

Vandaar de verplichting van Portima om

 • niet te hard van stapel te lopen (hoe sneller men gaat, hoe vlugger de makelaar aan Microsoft moet betalen)
 • de functionaliteiten van de nieuwe producten te bestuderen om na te gaan welke voor de makelaar echte waarde hebben
 • zich in te spannen om klaar te zijn op het moment dat Microsoft zijn nieuwe versies “OPDRINGT” door ze automatisch te installeren op de nieuwe PC’s.
    
Om het navigeren op deze website gemakkelijker en aangenamer te maken,
gebruikt deze website cookies om uw voorkeuren en identificatiegegevens bij te behouden.
Andere cookies worden gebruikt voor analyse-doeleinden. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Meer weten
Accepteren