8. b) Beschikbaarheid van BRIO 7/7 – 24/24

Voor u is het cruciaal dat u de klok rond een beroep kunt doen op uw beheerssoftware. Portima heeft in dat kader een partnership gesloten met 2 hosting partners voor de hosting van BRIO en van de gegevens die worden gegenereerd bij het gebruik van het beheerspakket.

Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen uren van hoge beschikbaarheid (op werkdagen van 7u tot 22u, op zaterdag van 8u tot 16u) enerzijds en daluren (alle overige uren) anderzijds. Portima en zijn hosting partners streven naar een maximale beschikbaarheid van BRIO voor de makelaar.

Eventuele onderhoudswerkzaamheden gebeuren dan ook steeds tijdens de daluren. Garanties hieromtrent worden overigens steeds contractueel vastgelegd met onze klanten-makelaars. Onze ambitie is een beschikbaarheid van 99,60 %.

 

Jaarlijkse doelstelling: 99,60% beschikbaarheid van BRIO