8. a) Beschikbaarheid aangepast aan uw gebruik

Makelaars moeten ook buiten de kantooruren kunnen rekenen op het Portima-netwerk. Portima engageert zich dan ook tot een beschikbaarheid van 99,80 % van het Portima-netwerk.

Concreet betekent dit dat het netwerk per maand minder dan anderhalf uur onbeschikbaar mag zijn. Alle gegevens zijn op twee fysieke plaatsen beschikbaar, zodat een probleem of storing op de ene locatie geen probleem oplevert inzake continuïteit. En is er toch nog een storing, dan wordt alles in het werk gesteld om zo snel mogelijk opnieuw op volle kracht te draaien.

 

Jaarlijkse doelstelling: 99,80% beschikbaarheid van het Portima-netwerk