6. a) Steeds een bewijs dat uw AS/Web-berichten verstuurd zijn

Alle door u verzonden en ontvangen AS/Web-berichten worden gedurende drie jaar bewaard en kunnen steeds opgevraagd worden. Bovendien hebben ze dezelfde rechtsgeldigheid als een aangetekende zending. Er bestaat dus geen twijfel over de vraag of een bericht al dan niet verstuurd is.

 

Jaarlijkse doelstelling: 100% van de berichten blijven 3 jaar bewaard