Cookie Policy

 

1. Algemeen

 

De onderhavige Cookie Policy geldt voor de cookies die voorkomen op de verschillende websites van Portima (hieronder de “Website” genoemd). Op dit specifieke domein vult de Cookie Policy het Privacycharter aan, dat van toepassing blijft op elke verwerking van persoonsgegevens, alsook de Gebruiksvoorwaarden.

De Website die u bezoekt is van Portima cvba, met als maatschappelijke zetel Terhulpsesteenweg 150, 1170 Brussel, btw nr. 0428.775.335 (hieronder “Portima”, de “Dienstverlener” of “Wij” genoemd). 

Voor alle vragen betreffende de onderhavige Cookie Policy kunt u ook het volgende e-mailadres gebruiken: infoline@portima.com

 

2. Wat is een cookie?

 

Een “cookie” is een klein informatiebestandje dat automatisch op de computer van een gebruiker wordt geplaatst wanneer hij deze Website bezoekt. Dit “cookie” kan de gebruiker niet identificeren, maar dient om informatie over het browsegedrag van de gebruiker te registreren op de Website. Door een “cookie” te gebruiken wordt de toegang tot de Website eenvoudiger gemaakt en het browsen geoptimaliseerd. Het kan ook worden gebruikt om de presentatie van de Website te personaliseren voor elke bezoeker.

 

3. Wat zijn de belangrijkste cookies die op de website worden gebruikt?

 

Op de Website worden cookies gebruikt.

Verscheidene ervan dienen om te garanderen dat het browsen functioneel en gebruiksvriendelijk is voor de gebruiker.

Dit geldt voor het cookie dat het mogelijk maakt om te onthouden welke taal de Gebruiker gekozen heeft tijdens zijn laatste bezoek of de taal waarin het CMS wordt geleverd. Hetzelfde geldt voor cookies die alleen tijdens de sessie geldig zijn en die bijvoorbeeld als doel hebben om ervoor te zorgen dat de gebruiker wordt geauthenticeerd of om de laatste pagina te registreren waarop de gebruiker zich bevond.

Sommige cookies zijn ook nodig om het ASP.NET-platform te laten functioneren of om de verbinding met de dienst mogelijk te maken (waarbij de identificatiecode automatisch wordt geregistreerd).

Ten slotte gebruikt Portima ook cookies van het type “Google Analytics” waarvan de bewaarduur vrij lang kan zijn en die onder andere tot doel hebben om de herkomst van de gebruiker te registreren, informatie te verschaffen over zijn eerste bezoek en de duur van zijn bezoek of om de capaciteit inzake doelgroepbepaling van het cookie te verbeteren.

 

4. Cookies aanvaarden en beheertools waarover u beschikt

 

Door het vakje aan te vinken dat beschikbaar is wanneer u de eerste keer de Website bezoekt en/of de Website blijft gebruiken, aanvaardt u dat op uw computer één of meerdere cookies worden geïnstalleerd, die het mogelijk maken om de doeleinden van punt 3 na te streven, en aanvaardt u dat de Dienstverlener zich vervolgens toegang verschaft tot de op deze manier opgeslagen gegevens. Deze opslag vormt een verwerking van persoonsgegevens, met het oog op de uitvoering van de hogergenoemde doeleinden, die bovendien onderworpen is aan de bepalingen van het Privacycharter

U kunt uw toestemming steeds gratis herroepen door een e-mail te sturen naar het adres infoline@portima.com.

U kunt in zekere mate de cookies beheren en u verzetten tegen het gebruik ervan door uw browser op de geschikte manier te configureren. De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om cookies van de harde schijf van de computer te wissen, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te geven als een cookie zichzelf wil installeren. Voor meer informatie over deze functies raadpleegt u de instructies van uw browser of uw helpfunctie. Let op: het is mogelijk dat bepaalde functies en programma’s van de Website niet langer beschikbaar zijn als cookies worden gewist of geblokkeerd.

 

5. Wijziging aan de onderhavige Cookie Policy

 

De onderhavige Cookie Policy kan op elk ogenblik worden aangepast. Deze wijzigingen worden van kracht dertig dagen nadat ze online werden gezet. In voorkomend geval ontvangt u een e-mail om u op de hoogte te brengen van deze wijzigingen. Als u de Website gebruikt na de hogervermelde periode van dertig dagen, dan geldt dit als bewijs dat u de wijzigingen die aan de onderhavige Cookie Policy werden aangebracht, aanvaardt.


VERSIE van 30 juni 2016